Takrosetter

Takrosetter är idag enbart vackra ornament runt lampkroken. Förr däremot, hade de också som uppgift att skydda de lättantändliga taken från levande ljus i kristallkronorna eller från fotogenlampornas värme.
Klicka för större bild 

R1 -ø 58 cm R1 -ø 58 cm
R2 - ø 62 cm R2 - ø 62 cm
R3 - ø 62 cm R3 - ø 62 cm
R4 - ø 48 cm R4 - ø 48 cm
R5 - ø 48 cm R5 - ø 48 cm
R6 - ø 44 cm R6 - ø 44 cm
R7 - ø 37 cm R7 - ø 37 cm
R8 - ø 42 cm R8 - ø 42 cm
R9 - ø 48 cm R9 - ø 48 cm
R10 - ø 52 cm R10 - ø 52 cm
R11 - ø 50 cm R11 - ø 50 cm
R12 - ø 42 cm R12 - ø 42 cm
R13 - ø 40 cm R13 - ø 40 cm
R14 - ø 40 cm R14 - ø 40 cm
R15 - ø 40 cm R15 - ø 40 cm
R16 - ø 38 cm R16 - ø 38 cm
R17 - ø 42 cm R17 - ø 42 cm
R18 - ø 21 cm R18 - ø 21 cm
R19 - ø 28 cm R19 - ø 28 cm
R20 - ø 27cm R20 - ø 27cm
R21 - ø 30 cm R21 - ø 30 cm
R22 - ø 32 cm kan tillverkas i valfri diameter R22 - ø 32 cm kan tillverkas i valfri diameter
R23 - ø 30 cm R23 - ø 30 cm
R24 - ø 29 cm R24 - ø 29 cm
R25 - ø 37 cm R25 - ø 37 cm
R26 - ø 37 cm R26 - ø 37 cm
R27 - ø 37 cm R27 - ø 37 cm
R28 - ø 38 cm R28 - ø 38 cm
R29 - Arsenal ø 63 cm, ø 50 cm, ø 40 cm, ø 30 cm R29 - Arsenal ø 63 cm, ø 50 cm, ø 40 cm, ø 30 cm
R30 - ø 44 cm R30 - ø 44 cm
R31 - ø 30 cm R31 - ø 30 cm
R32 R32
R33 R33
R34 R34
R35 R35
R36 R36
R37 - ø 42 cm R37 - ø 42 cm
Anpassad rosett Anpassad rosett
Special tillverkad Special tillverkad